ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

 • Αγαπητού Παρασκευή, PhD, Ειδικός παιδαγωγός, Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
 • Βλάχος Φίλιππος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βίγκλας Λίνος, M.Ed., Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
 • Δαραράς Αναστάσιος, M.Ed., Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Δαρόπουλος Απόστολος, PhD, M.Ed., Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Δημουλάς Κωνσταντίνος, M.Εd., MSc, PhD, Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Θάνος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Κολλάτου Μαρίνα, M.Ed., Εκπαιδευτικός Αγγλικής και Ελληνικής φιλολογίας, Διευθύντρια 3ου ΓΕΛ Λάρισας
 • Κόλλιας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Κολοκοτρώνης Δημήτριος, M.Εd, MSc, ΜΑ, PhD, Σχολικός Σύμβουλος
 • Κοντογεωργίου Ασημίνα, M.Εd, PhD, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
 • Κοντομήτρος Γεώργιος, PhD, Καθηγητής Φιλόλογος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Κοτοπούλης Θωμάς, PhD, Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Κωτούλας Βασίλειος, PhD, Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Μανώλη Πολυξένη, PhD, ΜΑ, Διδακτική των Γλωσσών, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Μάτος Αναστάσιος, M.Εd, PhD, Καθηγητής Φιλόλογος, Υποδιευθυντής Σχολείου
 • Ντάμπλιας Χρήστος, PhD, Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Παπαδημητρίου Άρτεμις, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.A.
 • Παπαδοπούλου Μαρία, PhD, Σχολική Σύμβουλος Π.E.
 • Πατσαδάκης Εμμανουήλ, PhD, M.Ed., Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Πράντζου-Κανιούρα Κωνσταντία, M.Εd, τ. Σχολική Σύμβουλος Δ.E.
 • Σταχτέας Χαράλαμπος, PhD, ΜSc, Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Σμυρναίος Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Τασιός Αθανάσιος, PhD, Διευθυντής Σχολείου
 • Τσιόπα Κυρατσώ, M.Ed., Σχολική Σύμβουλος Ε.Α.Ε.
 • Χανιωτάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας