ΑΡΧΙΚΗ

2

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Εκπαιδευτική Επικαιρότητα (ISSN:1792-2437). Η Εκπαιδευτική Επικαιρότητα είναι ένα επιστημονικό εκπαιδευτικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης. Επιδίωξη και σκοπός της έκδοσης είναι να αναδείξει και να συμβάλλει στην επιστημονική–ερευνητική γνώση στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πράξη, την ειδική εκπαίδευση, τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τους εκπαιδευτικούς προβληματισμούς, την αποτελεσματική ένταξη των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και ό,τι άλλο μπορεί να υποβοηθήσει την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Είναι μία περιοδική έκδοση (μία με δύο φορές τον χρόνο). Δεκτά για δημοσίευση στο περιοδικό γίνονται άρθρα, που δεν έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν σε άλλο επιστημονικό περιοδικό. Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό είναι η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του. Η Επιτροπή Κριτών απαρτίζεται από επιστήμονες ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και από στελέχη φορέων και Ιδρυμάτων, με διδακτορικό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού. Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει να ακολουθούν τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στο υπόδειγμα μορφοποίησης.

Με εκτίμηση

Η Εκδοτική Επιτροπή του Περιοδικού «Εκπαιδευτική Επικαιρότητα»