ΤΕΥΧΟΣ 3

κατεβάστε ολόκληρο το 3ο τεύχος του Γ΄τόμου

Παράγοντες διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος και ο ρόλος της διαμεσολάβησης συνομηλίκων

Αναστασάκη Μαρία

Διερεύνηση των συναισθημάτων και των σκέψεων των μαθητών της Α΄ δημοτικού κατά τη μετάβαση τους από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό

Βασιλάκογλου Γεωργία & Γρηγορόπουλος Ηρακλής

Ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών: Η σχολική κοινότητα ως παράγων προωθητικός ή ανασταλτικός

Γκανούδη Κλεοπάτρα-Μαρία

Απόψεις και προτάσεις εκπαιδευτικών Τάξεων Υποδοχής για την εύρυθμη λειτουργία των τάξεων αυτών, τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και την ισότιμη ένταξη των μαθητών 

Μαστρογιάννης Αλέξιος & Μαλέτσκος Αθανάσιος

Τα «έργα διδασκαλίας-μάθησης» κατά τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: η συσχέτισή τους με «τύπους» μαθητών/μαθητριών & με χαρακτηριστικά «καλών» έργων

Πατσαδάκης Μανώλης