ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Τη διαχείριση του site του e-περιοδικού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ έχει αναλάβει ο Απόστολος Δαρόπουλος, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: apdaro@gmail.com