ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΗ

 • Αγαπητού Παρασκευή, PhD, Ειδικός παιδαγωγός, τ. Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
 • Βασιλάκη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βλάχος Φίλιππος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Βίγκλας Λίνος, M.Ed., Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
 • Δαραράς Αναστάσιος, Med, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.
 • Δαρόπουλος Απόστολος, PhD, M.Ed., Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.E.
 • Δημουλάς Κωνσταντίνος, M.Εd., MSc, PhD, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Θάνος Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Καπανιάρης Αλέξανδρος, Post Doc, PhD, M.ed, M.A., Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86)
 • Καραθάνος Δημήτριος, Med, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.Ε.
 • Κόζυβα Πασχαλίνα, M.Εd, MSc, τ. Σχολική Σύμβουλος Δ.E.
 • Κολλάτου Μαρίνα, M.Ed., Εκπαιδευτικός Αγγλικής και Ελληνικής φιλολογίας, Διευθύντρια 3ου ΓΕΛ Λάρισας
 • Κόλλιας Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Κολοκοτρώνης Δημήτριος, M.Εd, MSc, ΜΑ, PhD, τ. Σχολικός Σύμβουλος
 • Κοντογεωργίου Ασημίνα, M.Εd, PhD, τ. Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
 • Κοντομήτρος Γεώργιος, PhD, Καθηγητής Φιλόλογος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Κοτοπούλης Θωμάς, PhD, τ. Σχολικός Σύμβουλος Π.E.
 • Κωτούλας Βασίλειος, PhD, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.E.
 • Κωφίδου Χριστίνα, Φιλόλογος, M.Ed., υπ. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Μανώλη Πολυξένη, PhD, ΜΑ, Διδακτική των Γλωσσών, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.
 • Μάτος Αναστάσιος, M.Εd, PhD, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε.
 • Ντάμπλιας Χρήστος, PhD, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δ.E.
 • Παπαδημητρίου Άρτεμις, PhD, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.A.
 • Παπαδοπούλου Μαρία, PhD, Προϊσταμένη ΚΕ.Σ.Υ. Λάρισας
 • Πατσαδάκης Εμμανουήλ, PhD, M.Ed., Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Π.E.
 • Πράντζου-Κανιούρα Κωνσταντία, M.Εd, τ. Σχολική Σύμβουλος Δ.E.
 • Ροντογιάννη Ανθούλα, Διδάσκουσα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σδρόλιας Κωνσταντίνος, Ε.ΔΙ.Π., Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σμυρναίος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Σταχτέας Χαράλαμπος, PhD, ΜSc, τ. Σχολικός Σύμβουλος Δ.E.
 • Τασιός Αθανάσιος, PhD, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Τσιόπα Κυρατσώ, M.Ed., Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.Α.
 • Φακίδου Αναστασία, PhD, M.Ed., Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π.E.
 • Χανιωτάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Χατζή Μαρία, Ε.ΔΙ.Π., Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας