ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ

Τρόπος Υποβολής άρθρου

  • Η υποβολή άρθρου θα  γίνεται  αποκλειστικά και μόνο διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpaideytikhepikairothta.gr@gmail.com
  • To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word (.doc ή .docx).
  • Κάθε αρχείο θα έχει τίτλο με ελληνικούς χαρακτήρες.
  • Τον ίδιο τίτλο θα έχει και το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αναλυτικές οδηγίες αναφέρονται στο υπόδειγμα μορφοποίησης.