ΤΟΜΟΣ Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 2

 

cover_ekp_epik_tomB_teyxos_2

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος 2 του τόμου Β.

ΤΟΜΟΣ Β΄

Τεύχος 2

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών προς τα άτομα με αναπηρία: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Κωφίδου Χριστίνα & Μαντζίκος Κώστας

Σχολικός Σύμβουλος και Διευθυντής στον ρόλο του ηγέτη στο σχολείο

Σκιαδάς Γρηγόρης

Η διαθεματικότητα στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της λογοτεχνίας της Α ́ λυκείου

Στύλα Δέσποινα & Μιχαλοπούλου Αικατερίνη

Σχολικός εκφοβισμός και στρατηγικές πρόληψης και ήπιας διαχείρισης

Αναστασάκη Μαρία

Διαστάσεις θρησκευτικής αγωγής μέσα από τη μελέτη των πέντε πρώτων Ετήσιων Εκθέσεων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(The European Union Agency for Fundamental Rights)

Διαμαντής Φώτιος

Αξιοποίηση της εμπειρίας από την Εκπαίδευση Δεύτερης Ευκαιρίας για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής (με αφορμή μια πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα)

Οικονόμου Κωνσταντίνος