ΤΟΜΟΣ Β΄ ΤΕΥΧΟΣ 4

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος 4 του τόμου Β΄

 

Συμβολή στην Αξιολόγηση Σχολικών Ιστοσελίδων: Η
περίπτωση των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της
Μαγνησίας
Χαράλαμπος Π. Σταχτέας

 

Η Διδασκαλία του Μυστηρίου του Βαπτίσματος σε
Άτομα με Μέτρια και Σοβαρή Νοητική Αναπηρία: Ένα
Πρόγραμμα Παρέμβασης
Χριστίνα Λάππα, Ιωάννης Αναστασίου, Κωνσταντίνος Μαντζίκος,
Γεώργιος Εγγλέζος

 

Χοπ……τρύπωσα!!!
Γεροστάθη Ζωή

 

Basic features of the educational policy in Greece:
Discontinuity and Inconsistency
Apostolos Daropoulos